O projektu

filantrop.cz je webový portál, který usnadňuje firmám budovat dobré jméno a zdravý funkční tým pomocí reálných společensky prospěšných projektů. Naším cílem je trvale aktualizovaná a rozšiřovaná databáze filantropických příležitostí pomáhající neziskovým a příspěvkovým organizacím. Díky portálu a rozsáhlé databázi si tak každá firma může podle svých možností a preferencí vybrat projekt a organizaci, kterou chce podpořit.

Filantropické teambuidingy mají velkou motivační složku a tou je viditelný výsledek vlastní práce ve prospěch společnosti + dobrý pocit z odvedené a dokončené práce. Současně však zachovávají běžné principy teambuildingu jako zdokonalení dovedností týmové spolupráce a projektového řízení, posílení sounáležitosti zaměstnanců s týmem a firmou.

Pomáháme organizacím, které potřebují pomoci s realizací konkrétního projektu (např. dětský domov se stavbou hřiště, kultivace a obnova přírodních a kulturních památek, budování jednoduchých konstrukcí – přístřešky na kola, zábradlí, výroba laviček a odpadkových košů na naučné stezce a pod.); organizace, které nemají dostatečné finanční prostředky a lidské síly pro realizaci.

Firmám nabízíme netradiční firemní teambulding. My propojíme tyto dva subjekty. Organizaci pomůžeme s dotažením projektu, nalezením konkrétního řešení (např. architektonický návrh) a se samotnou realizací. Komerční firmě zajistíme kompletní servis – produkční zajištění celé akce – lektory, materiál a nářadí, stravu, ubytování a dopravu. Párování organizací a komerčních firem může mít dlouhodobější charakter. Hlavním aspektem je fyzická dobrovolnická práce zaměstnanců, odlišná od jejich profese, kde společné zkušenosti a zážitky pozitivně ovlivní motivaci a další fungování ve firmě. Hlavním přínosem je pomoc potřebné organizaci. Náš strážce projektů s každou organizací  před zařazením do katalogu poptávek projde jejich cíle a potřeby a pomůžete jim vytipovat skutečně smysluplné projekty, bude hlídat jejich potřebnost a společenský přínos.

Filantropické teambulidingy jsou čím dál více vyhledávanou variantou firemních akcí. Firem, které pravidelně pracují na rozvoji a vzdělávání svých zaměstnanců přibývá, ale při opakování klasických programů se vytrácí jejich efekt. Poptávka po filantropii je tedy dostatečná, není však zpracovaná nabídka takovýchto projektů. filantrop.cz bude rozšiřovat nabídku filantropických projektů a zvyšovat povědomí o možnostech tohoto druhu dobrovolnictví mezi komerční firmy. Projekt reaguje na celosvětový trend rozvoje CSR a potřebu firem trávit čas na firemním setkávání prospěšným a smysluplným způsobem. Usnadňuje cestu i malým podnikům, které chtějí podpořit někoho jednorázově, bez nutnosti zakládání nadačních fondů a chtějí mít přímý dohled nad tokem jejich financí.

Celková částka hrazená firmou na realizaci takového projektu se skládá primárně z těchto položek: konkrétní návrh a vytvoření projektu, produkce (zajištění nářadí, materiálu, přepravy, apod.), koordinace celé akce, lektorné a provize pro filantrop.cz za zprostředkování.

Andrea Kosařová

nositelka myšlenky projektu, s velkými zkušnostmi s realizací a organizací projektů. Byla projektovou manažerkou ESF, produkční firemních akcí a je zakladatelka a spolumajitelka projektu Pracovna, s.r.o. a Pracovna v parku. Instruktorka, členka metodické rady a propagační skupiny Prázdninové školy Lipnice.

Martin Novák

lektor firemních akcí a lanový garant Outward Bound – Česká cesta, spol. s r.o., Lanového centra Proud a Prázdninové školy Lipnice, z.s.;  fotograf, technologický poradce pro obchodní domy; zakladatel a předseda Ruchadlo, z.s.

Zuzana Kopáčová

Absolventka filmové vědy a žurnalistiky, redaktorka kultury Mf Dnes a píáristka Mezinárodního festivalu dokumentárního filmu Ji.hlava.