Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna v Brně (dále jen DÚM, Brno) je školským zařízením pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči o děti a mládež s poruchami chování ve věku 15 až 18 let (případně do 19 let v souladu se soudním rozhodnutím dle § 2 odst. 3, 4 a 5 a § 7 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb. „O výkonu ústavní výchovy, nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů“), kteří jsou zde umístěni na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově, ochranné výchově nebo předběžném opatření. Pobyt dítěte trvá zpravidla 8 týdnů.

DÚM nově dle novely zákona 333/2012 Sb. poskytuje také preventivně – výchovnou péči, a to především formou ambulantních, dobrovolných diagnostických pobytů (pobyty na smlouvu) a následně prodloužených pobytů.

Na základě výsledků komplexního vyšetření, zdravotního stavu a volné kapacity jednotlivých zařízení DÚM doporučuje přemístění do jednotlivých spádových výchovných ústavů, popř. dětských domovů nebo dětských domovů se školou. O přemístění dítěte do jiného zařízení rozhoduje soud.

Práce:

  • Posezení pro ambulantní klienty
    • 4 sety lavice stůl, květináče, schůdky
    • srovnat terén, zatravnit
    • u zídky truhlíky
    • dřevěné schůdky

       

  • multifunkční hřiště (nebo alespoň srovnat terén a upravit pro použití)
    • úprava terénu
    • přístupová cesta

       

  • ohniště
    • shození plotů
    • lavičky
    • ohniště – úprava

       

 

Diagnostický ústav pro mládež

Zaujal vás tento projekt?

Neváhejte nás kontaktovat. Rádi se s vámi spojíme a řekneme vám více informací.