Lesný klub je inšpirovaný modelom lesných klubov. Je to komunita rodičov a detí, ktorí sa rozhodli spolu venovať deťom, vytvárať im prostredie a sprevádzať ich podľa princípov waldorfskej pedagogiky, s dôrazom na pobyt vonku – v prírode. Väčšina programu sa odohráva vonku za každého počasia. Waldorfská pedagogika je uplatňovaná v prístupe k deťom aj pri tvorbe plánu činností. Rešpektujeme právo na detstvo a vývojové fázy dieťaťa. Pracujeme s prírodnými materiálmi a v klube máme hračky umožňujúce deťom hrať sa na život ( detské riady, náradie na záhradu… ). Veľký dôraz kladieme na voľnú hru, pri ktorej majú deti priestor rozvíjať kreativitu. Dôležitou súčasťou našej pedagogickej koncepcie je rozprávanie alebo čítanie rozprávok súvisiacich s obdobím roka. Veľkú rolu hrá umelecká výchova, predovšetkým prostredníctvom spievania piesní viažúcich sa ku kolobehu roka, výtvarného umenia a pôvodných remesiel.

Deti sa učia napodobňovaním, prostredníctvom vzoru dospelého. Preto ich v Pramienku zapájame do praktických činností, prípravy jedla, prestierania stola, upratovania a záhradníčenia. V klube triedime odpad a kompostujeme. Dospelý neprináša deťom hotové poznanie, ale sprevádza ich pri objavovaní a spoznávaní sveta a ponúka podnety k tomu, aby dieťa podľa svojich vlastných schopností našlo odpoveď samo. Inšpiruje nás tiež systém Rešpektovať a byť rešpektovaný. Tento prvok je zastúpený najmä v spôsobe komunikácie s deťmi i medzi nami navzájom a v spôsobe riešenia nedorozumenia medzi deťmi. Prístup dospelých k deťom v Pramienku nie je v žiadnom prípade „voľnou výchovou“, ale naopak výchovou k slobode. V každodennom programe kladieme dôraz na prácu s rytmom, rytmicky sa opakujúce činnosti, striedajúce sa všedné a sviatočné zážitky. Vekovo zmiešaný kolektív umožňuje deťom učiť sa od seba navzájom. Mladšie deti sú vedené k samostatnosti, ktorú pozorujú u väčších. Staršie deti sa učia trpezlivosti, zhovievavosti, zodpovednosti a ďalším sociálnym zručnostiam.

Lesný klub Pramienok bol založený v roku 2013 a fungoval pod občianskym združením. Začal s pár deťmi v prenajatých priestoroch rodinného domu. Ako detí pribúdalo, priestor začal byť malý a tak sa našiel väčší domček asi tak pred rokom. Bohužiaľ nevýhodou prenajatých priestorov je nestabilita a aj finančná náročnosť. Pritom pre deti je práve tá stabilita veľmi dôležitá. Zároveň inšpirovaní inými alternatívnymi klubmi a škôlkami, ktoré sa neustále potýkali s byrokratickými problémami sme začali fungovať ako komunita – Združenie detí a rodičov. A keď sme po pol roku museli zháňať nové priestory, rozhodli sme sa, že jedine kúpa domčeka nám vyrieši to večné sťahovanie.

Teraz naše zázemie tvorí malá chatka v lese zo záhradou okolo 500 m2, o ktorú sa nik roky nestaral, je zarastená a na začiatku bola aj plná odpadu. Chceli by sme v záhr
adke vytvoriť priestor pre deti, kde sa môžu hrať a tráviť krásne chvíle, čo zatiaľ nie je možné. Nedostatok času, ľudských zdrojov a financií nám zatiaľ neumožnilo to dať do takej podoby ako chceme. Preto sme veľmi radi, že sme práve teraz boli oslovení z portálu filantrop.cz.

V rámci dobrovoľníckych prác by sme prijali pomoc v týchto oblastiach:

Záhrada:

 • čistenie dvora, búranie malého domčeka a udiarne a rušenie plotu okolo kurníka, demontáž pletiva plotu pri lese a pri bráničke, vyrovnanie terénu, navozenie zeminy a zakopanie kompostu, montáž dreveného plota z troch strán (pri c
  este, pri lese, pri susedovi), výroba hracích prvkov pre deti, výroba lezeckej steny.

Domček:

 • maľovanie, výroba poličiek a interiérových prvkov.

Naše odhady na ľudí a materiál:

Exteriérové práce:

Čistenie dvora : (20 ľudí x 5h)

 • zbieranie a vyhrabávanie smetí a stavebného odpadu
 • triedenie odpadu
 • nakladanie

Búranie domčeka a udiarne, rušenie plotu okolo kurníka (10 ľudí x 5h)

Demontáž pletiva plotu pri lese a pri bráničke (5 ľudí x 2h)

Vyrovnávanie terénu, navozenie a zakopanie kompostu (10 ľudí x 3h)

Exteriérové realizácie:

 • Montáž dreveného plota (pri ceste, pri lese, pri susedovi) a výroba brány (10 ľudí x 5h)
 • Výroba hracích prvkov ( 10 ľudí x 5h)
 • Zastrešenie terasy (7 ľudí x 5h)
 • Výroba lezeckej steny (5 ľudí x 5h)

Interiérové  práce :

Maľovanie – akvarel (5 ľudí x 5h)

Výroba poličiek a interiérových prvkov (7 ľudí x 5h)

Materiálové potreby:

Čistenie pozemku, demontáže, búranie a práce na pozemku:

 • lopaty, rýle, sáčky – vrecia, pracovné rukavice, fúrik, hrable, kladivá, čakany, pílky, sekery, krovinorez
 • veľkokapacitný kontajner
 • dovoz zeminy

Plot:

 • hranoly, dosky, spojovací materiál

Hracie prvky – osadenie:

 • guľatiny, dosky, hranoly, spojovací materiál, zemne skrutky alebo cement, štrk, miešačka, smola

Zastrešenie terasy:

 • hranoly, dosky, ypor, strešná krytina, spojovací materiál, kotvy

Lezecká stena:

 • hranoly, preglejky, spojovací materiál, iné..

Maľovanie:

 • akvarel farby, tapetové lepidlo, špongie

Výroba poličiek, prvkov:

 • dosky, spojovací materiál, lepidlo na drevo, iný drevený materiál, preglejky

Na všetky práce s drevom treba náradie : karbo brúska, priamočiara píla, kotúčová píla, vŕtačka, pásová brúska, vibračná brúska, kladivá, ručne pílky, dláta….

 

Lesný klub

Zaujal vás tento projekt?

Neváhejte nás kontaktovat. Rádi se s vámi spojíme a řekneme vám více informací.