Centrum Paraple

Centrum Paraple

O projektu

Více než 20 let pomáháme lidem s poškozením míchy

Lidem po poškození míchy pomáháme zvládnout těžkou životní situaci, zlepšit fyzický i psychický stav a dosáhnout co největší samostatnosti. Při spolupráci vycházíme z individuálních potřeb, s důrazem na lidskou důstojnost, aktivní přístup a osobní zodpovědnost. Každý rok naše služby využije více než 1400 klientů. Aktuální rozpočet Centra Paraple je 35 mil. Kč, přičemž přibližně 50 % nákladů dofinancováváme z individuálních příspěvků a sponzorských darů.

Poskytujeme komplexní služby lidem po poškození míchy z celé ČR, nabízíme podporu při zvládání náročné životní situace, umíme poradit jak zvládnout život na vozíku a samozřejmě věříme (a víme), že poškozením míchy život nekončí.

Pomoc dobrovolníků a dárců je nezbytnou součástí naší práce. Každý dar nebo nabídku na spolupráci umíme efektivně přetavit do poskytování profesionálních služeb. Máme zkušený multidisciplinární tým pracovníků a zakládáme si na přátelské atmosféře a lidsky pojímaném profesionálním vztahu mezi klientem a pomáhajícím pracovníkem.

O Práci

Na podzim na naší zahradě
- listí
- tráva
- plení
- střihání

V indoorovém prostředí:
- malovat kolem výtahů chodby, společné prostory
- malovat a případně okrášlit kavárnu