Domov pro seniory Chodov

Domov pro seniory Chodov

O projektu

Domov pro seniory Chodov nabízí své služby zejména občanům Prahy, kteří mají sníženou soběstačnost především z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v zařízení sociálních služeb. Služby jsou určené seniorům od 65 let výše. Jedná se o domov běžného typu, služby nejsou poskytovány např. osobám, které trpí Alzheimerovou chorobou, závažnými psychiatrickými chorobami nebo jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení.
Celková kapacita Domova je 260 míst.

Podívejte se na video o domově na: https://youtu.be/xbg9pPktl-Y

Na místě vás budou čekat např. následující práce:
• Předělání čtenářské místnosti
• Úpravy v kinosále
• Úklid kolem domova
• Natírání laviček
• Příprava bosonohé stezky na sezónu (vyčistit, doplnit materiál)
• Výroba cedulek s Vaším nápisem na již realizované projekty
• Zorganizovat rukodělné aktivity a soutěže pro klienty
• Nahrávat vzpomínky klientů na jejich život
• Připravit krášlící workshopy pro klienty
• zorganizovat procházku pro klienty do nedaleké tvrze