Ekocentrum Koniklec

Ekocentrum Koniklec

O projektu

Naše organizace bojuje proti klíněnce jírovcové již 20 let. Díky finanční podpoře od hlavního města Prahy a městské části Praha 3 se zapojujeme do sběru listí napadeného klíněnkou ve vnitroblocích Prahy 2 a 3. Se sběrem nám vypomáhají také dobrovolníci. Zapojte se i vy! Stačí si jen u nás vyzvednout papírové pytle, o jejichž odvoz se po naplnění postaráme.

Klíněnka jírovcová
(Cameraria ohridella)
Tento drobný motýlek odstartoval svou středoevropskou expanzi v Rakousku, kam byl nejspíše zavlečen od Ochridského jezera ležícího na albánsko-makedonských hranicích, kde byl, teprve v roce 1986, popsán. Přestože se motýlci objevují od jara do podzimu, jsou pro svou jen půlcentimetrovou velikost obtížně pozorovatelní. Jejich minující housenky (housenky napadající strukturu listu vykousáváním jeho pletiva) však způsobují na listech jírovců nepřehlédnutelné hnědé plošné minování, čímž nejen snižují asimilační schopnost a vitalitu stromu, ale i jeho estetickou hodnotu. Avšak i velmi silné a opakované poškození málokdy ohrozí existenci dřeviny. K případnému úhynu jírovců dochází až v důsledku na onemocnění, ke kterým je po oslabení klíněnkou náchylnější.

Jak již bylo řečeno, jsou to právě housenky, které strom sužují. Proces cyklu napadení je následující. Samička klade na spodní stranu listu vajíčka, z nichž se líhnou larvy, které napadají pletivo listů. V takto připraveném prostoru se zakuklí a brzy líhnou. V jednom roce vzniká několik generací, larvy poslední z nich přezimují. První generace napadá převážně spodní větve stromu, další postupují směrem nahoru. Podzimní sběr listí a jeho následná likvidace tak cílí na přezimující generaci larev, které by se po přečkání zimy vylíhly na jaře dalšího roku.

Jírovec maďal
(Aesculus hippocastanum)
Jírovec maďal je až 30 metrů vysoký listnáč s širokou vyklenutou hustou korunou a krátkým, u starých stromů mohutným, kmenem. Původně se vyskytoval pouze v horských lesích Balkánského poloostrova, dnes jej však můžeme jako parkový či okrasný strom nalézt téměř po celé Evropě. Roste na světlých až polostinných stanovištích a vyžaduje půdu bohatou na živiny.

Jednotlivé květy celého květenství vykazují zajímavou zvláštnost: pouze při žluté skvrně se tvoří nektar, při červené nikoli, květy s červenou skvrnu tak již nejsou nalétány hmyzem. Jírovec se využívá v léčitelství (hlavně semena, méně květy a kůra), k barvení tkanin, jeho dřevo se používá k výrobě nábytku.

O Práci

Práce: Vaši pomoc uvítáme při sběru listí napadeného klíněnkou, údržbě naučných stezek a při každoročních úklidech parků a dalších zelených ploch.