Kasárna Karlín

Kasárna Karlín

O projektu

Společenské a kulturní centrum Kasárna Karlín spravuje Pražské centrum z.s.
V objektu ve vlastnictví Ministerstva spravedlnosti CR vznikne v horizontu deseti let justiční
palác.
Do té doby mohou být Kasárna Karlín místem pro kulturu, sport a společenskou zábavu. Kasárna
Karlín jsou dočasně poskytnutou příležitostí, která šetří státní rozpočet, a která se zcela
jednoznačně podílí na zlepšení kvality života v Praze.

Čím jsou důležitá?
Kasárna Karlín jsou centrem komunitního života ve čtvrti, která stojí na okraji vylidněného centra
Prahy. Jsou otevřena celoročně a poskytuji jak možnosti organizovaného program, tak příležitost si
v jednom z mála klidných koutů Karlína posedět a nechat děti volně hrát.
Kasárna Karlín nejsou zřízena žádnou institucí, ale žijí díky nadšení lidí, a přinášejí prostor
pro setkávání lidí a umělců, pro které v běžných výstavních prostorech již nezbývá často místo.
V zimě kluziště, v létě největší pískoviště v Praze, výstavní prostor pro umělce, letní kino a koncerty okrajových kapel, posezení u ohně. Mikulášská a jiné akce pro děti, neformální sportovní klánC programy pro děti z ekonomicky slabých rodin, taneční a společenské večery. Většina programů organizována kulturním centrem Kasárna Karlín.

Jaký byl začátek
V době svěření Kasáren Karlín do péče Pražské centrum z.s., v dubnu 2017, nesly některé budovy
ještě patrné stopy povodní z roku 2002, dvůr byl výrazně zarostlý a objekt nebyl nijak zařízen pro
provozování budoucího účelu. V objektu byl zaplavený bazén, pumpa, myčka aut vojenské vězenC
staré kino a garáže.

Současný stav
Za rok činnosti se podařil vybudovat obří pískoviště, malou lezeckou stěnu, otevřít venkovní stánek a vnitřní kavárnu, zprovoznit výstavní síň „v bazénu", vybudovat koncertní sál a bar z garáží.
Do areálu byly získány artefakty umělců éestmíra Sušky a Františka Skály. Přes zimu zde městská část vybudovala ledovou plochu.

Návštěva 700 osob denně není nijak neobvyklá. V letních měsících bývá i výrazně vyšší. Karlínská kasárna se stala centrem místního občanského života.

V roce 2018 plánují provozovatelé věnovat pozornost zejména venkovním prostorám. Většina možných
aktivit se tedy týká výstavby, údržby a zkrášlování venkovního areálu.

O Práci

Množství hvězdiček označuje náročnost činnosti (*lehká práce - **** náročná práce)
WOW VÝZVA - Stavba velkoplošného herního prvku****

Dlouhodobě plánovaná stavba, jejíž realizace je podmíněna zajištěním financí na materiál ve výši
cca 90. tisíc, a to sponzorským darem zadavatele, nebo jiného sponzora, případně
crowdfundingovou kampaní.

Herní prvek pro dospělé i děti, jehož architektonický projekt zapadá do komplexního stylu areálu.

V případě realizace z předpřipravených profilů jde o práci pro cca 150 lidí na jeden den.

Činnost která zcela naplňuje „wow efekt", ale zároveň sebou nese nevýhodu nemožnosti volby jiných
aktivit. Pokud se pro tuto variantu rozhodneme, musíme na ni upnout většinu sil.

Z naší organizátorské zkušenosti tuto variantu doporučujeme, protože nejvíce naplňuje
teambuildingový efekt - společně dokážeme velké věci! Lidem vyhovuje více uskutečnit jednu velkou
věc, než vidět energii rozdrobenou.

Hřiště*** - menší verze „wow varianty". Ze dřeva vyrobíme dřevěné prvky, jako schůdky, žebříky,
hrazdy, skluzavky, pyramidy apod. a zavěsíme je na připraveno kovovou konstrukci.
Práce: broušenC spojování vruty, přiřezávánC natíránC zavěšování konstrukcí.

Kadibudka**** - u „prabaru" od Františka Skály, chybí toalety. Aby zapadly do ducha místa,
postavíme takové, které z venku budou vypadat Jako vesnická kadibudky a uvnitř budou moderně
vybavene.
Práce: broušenC spojování vruty, přiřezávánC natíránC finální stavba, instalace vybavení.

Paluba*** - Pod okrasnými javory vedle pískoviště je oblíbené stinné místo, kde je třeba postavit
nízké podium - palubu, na které by mohly maminky s malými dětmi odpočívat.
Práce: broušenC spojování vruty, přiřezávánC natíránC finální stavba.

Mobiliář paluby** - výroba taburetek a sedaček pro osídlení paluby.
Práce: spojování vruty, zabroušenC natírání.

Paluba i mobiliář se vyrábějí z předpřipravených prvků a dle návodu (obdobně jako lkea nábytek)

Stoly a lavice** - Lavice s stoly budou mít připravenu kovovou konstrukci a bude je třeba osadit deskami.
Práce: broušení, spojování vruty, natírání.

Růžový altán**** - Záměrem provozovatelů je zbudovat dřevěno­ kovový altán, který bude porostlý popínavými růžemi. Podstavu altánu budou tvořit květníky, které osázíme. Do výše s pak bude tyčit konstrukce, kterou je třeba vyrobit.
Práce: spojování vruty, přiřezávání, natírání, finální stavba, osázení květinami.

Sázení růží* - Výsadba růží do květníků, jimiž je objekt již vybaven. Práce: výsadba a hnojení

Ptačí krmítka a budky** - ze zbytkového materiálu ostatních staveb bude jeden tým vyrábět krmítka a budky, které následně zavěsí v areálu na vhodná místa.
Práce: spojování vruty, přiřezávání, zabroušení, natírání, zavěšení.

Zásobník vody*** - obestavění plastových zásobníků vody vnějším dřevěným, esteticky vhodným, pláštěm.
Práce: přiřezávání, spojování vruty, broušení, natírání, instalace

Malování herních prvků na asfalt* - malování hřiště - panák, čáp ztratil čepičku a další.
Práce: malování

Drobné údržbové práce** - odstranění náletů a úklid listí po zimě, vymalování některých malých staveb a další dle dohody se zadavatelem.
Práce: hrabání, zametání, mýcení, malování