NP Šumava

NP Šumava

O projektu

Chráněná krajinná oblast a Národní park Šumava

„Šumava byla velkou část své historie světem přírody uzavřeným do sebe. Kolonizátoři přicházeli, vzali si něco z jejích zdrojů a zas odcházeli. Znovu a znovu se tak vracel divoký les na kultivovaná pole, haldy po dolování nebo na opuštěná sídla. Návraty divočiny se jí nevyhnuly ani ve 20. století. A tak zde můžeme pozorovat ne příliš nápadné, ale o to více fascinující děje neustálého propojování kulturní a přírodní krajiny a oscilace mezi světem lidí a divočiny...
Pojďme se společně podívat na obrazy, scenérie těchto dějů. Na neuchopitelnost neustálé přeměny přírody. Pojďme navštívit současné obyvatele Šumavy, stromy, rostliny, živočichy i lidi. Užijme si Šumavy!“
Pavel Hubený, ředitel

O Práci

• Vytrhávání nepůvodních invazivních rostlin (jaro)
o Tak jako každé území i Šumava se potýká s rozšiřováním nepůvodních druhů rostlin. Největší problém představují Lupina mnoholistá a Netýkavka žláznatá. Byť se jedná o přenádherné rostliny, jsou v našem prostředí plevel. Který svým rozrůstáním rychle zabírá místo původním a chráněným rostlinám.
o Jeden ze nejefektivnějších způsobů, jak tomu zabránit, je ruční vytrhávání invazivních rostlin předtím, než se vysemení.
• Výřezy náletových dřevin (říjen-březen)
o Podobně jako předchozí rostliny představují problém chráněných luk rozšiřující se náletové dřeviny. Ty tam jsou doby, kdy se na loukách u bývalých osad pásl dobytek, který přirozeně zabraňoval rozšiřování křovin do otevřených luk. Bez lidského zásahu by do pár let veškeré louky ze Šumavy zmizely a s nimi i ohrožené rostliny a živočichové.
o Společně bychom tedy vyřezávali křoviny z okrajů luk a pomohli tak vzácným druhům přežít.
• Oprava exteriéru terénní stanice
o Jedna z technických prací, kterou je možno v CHKO dělat je oprava terénní stanice, kterou využívají jak pracovníci, tak i návštěvníci.
o Čekal by nás zde nátěr obložení a broušení a nátěr okenic