Pražská pastvina

Pražská pastvina

O projektu

Loni vznikl v Radotínském údolí nad Cikánkou projekt Pražská pastvina. Stojí za ním Velkojaroměřský pozemkový spolek a Společnost pro ochranu motýlů, které získaly souhlasy vlastníků a pustili se do tvorby opravdové pastviny. Díky odbornému zázemí (profesionální zoologové, botanici, ochránci přírody, ale i chovatelé ovcí, koz a koní) je sdružení schopné skloubit požadavky ochrany přírody s pastvou hospodářských zvířat.
Cílem ale není pouze chov sám o sobě, jeho prostřednictvím jde spolku také o zajištění ekonomicky a ekologicky nejšetrnějšího způsobu péče o bezlesá chráněná území v Praze, alespoň částečné snížení množství masa a mléka z velkochovů jejich náhradou za produkty z „domácího“ chovu a v nepolední řadě i o udržování fyzické a psychické pohody obyvatel něčím opravdovějším, než je trápení těla v zaprášené posilovně či běhání v parku.
Více informací najdete na: http://www.prazskapastvina.cz/

Na místě vás budou čekat např. následující práce:
• Stavba dřevěné ohrady pro kozy a ovce
• Stavba přístřešku pro zvířata
• Výřezy křovin
• Sekání trávy a její odklízení