Tloskov

Tloskov

O projektu

Vydáme se společně do Centra sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením, které má i vlastní rádio.

CSS Tloskov je centrem služeb s celostátní působností. Nabízí pomocnou ruku všem, kteří se díky svému zdravotnímu stavu, zejména mentálnímu postižení, ocitli v nepříznivé situaci. Nabízí alternativní domov, denní či poradenské služby, odlehčení osobám, které trvale pečují o své blízké s mentálním postižení stejně citlivě a pozorně. Snaží se, aby služby návazovaly o klienta od nejútlejšího věku až po dospělost.

Hlavní snahou je zejména přátelská a pohodová atmosféra, být pomocnou rukou, nikoli dokonalou odbornou autoritou a to s maximální vědomou kompetencí. Cílem CSS Tlaskov je uspokojit žadatele, kde možnosti a kapacita dovolí, ostatním nabízí alespoň pomoc slovem, radou a podporou. Veškerá práce směřuje k tomu, aby klient získával stále vyšší samostatnost v rámci svých možností a tím jeho závislost na okolí byla co možná nejnižší.

Více informací najdete na: http://www.tloskov.eu/

Na místě vás budou čekat např. následující práce:
• Výroba vyvýšených záhonků
• Výroba laviček a stolů
• Drobné opravy v areálu
• Malování a natírání