Vítkův hrádek

Vítkův hrádek

O projektu

Vítkův hrádek

Nejvýše položený hrad v Čechách (1053m.n.m.) s největší dochovanou obytnou věží tzv. donjonem. Nabízí nejkrásnější výhledy na Šumavu, Lipno, Novohradské hory a za příznivého počasí také na Alpy v Rakousku.
Hrádek je ve vlastnictví obce Přední Výtoň, ale již 19 let jej má v pronájmu a stará se o něj spolek s příznačným názvem Vítkův Hrádek. Jen díky jejich snaze a činnosti se dnes na hrádek chodí podívat až 30 000 návštěvníků ročně. Kromě krásného výhledu je sem láká spoustu kulturních akcí.
V blízké budoucnosti by zde měla vzniknout i venkovní galerie „ze života na hranici“.

Vybudováním střeženého hraničního pásma a vojenské pozorovatelny byla po 2.světové válce až do roku 1990 návštěva tohoto místa znemožněna.
Hrad byl opět zpřístupněn veřejnosti po 60ti letech v roce 2005 u příležitosti 200.výročí narození A. Stiftera. Celou opravu zabezpečilo Občanské sdružení Vítkův Hrádek jako symbol "vzájemnosti" a jeho cílem bylo nejen obnovení významné kulturní památky, ale i vytvořit místo setkávání česky a německy mluvících lidí na rozhraní tří států – Česka, Rakouska a Německa.

Vítkův Hrádek se nachází na pravé straně Lipenského jezera nad osadou Sv. Tomáš 6 km od obce Přední Výtoň a 7 km od městečka Frymburk.
Zajímavostí je, že zde byl v roce 1394 krátce vězně panskou šlechtou král Václav IV., syn krále Karla IV. a také toto kouzelné místo navštívil v roce 1861 korunní princ Rudolf, syn císaře Františka Josefa.
Vítkův Hrádek (Wittinghausen) byl založen v pol.13.stol. Vítkem z Krumlova jako správní středisko kolonizovaného území a jako strážní hrad obchodní stezky z Rakous do Čech.
Po vymření krumlovské větve Vítkovců přešel hrad v roce 1302 do vlastnictví Rožmberků. Roku 1602 poslední rožmberský vladař Petr Vok ve finanční tísni prodává krumlovské panství i s Vítkovým hrádkem císaři Rudolfu II. a ještě roku 1621 je na hradě císařská posádka.
Roku 1622 přechází z rukou Ferdinanda II. do vlastnictví štýrského rodu Eggenbergů. V roce 1719 získávají eggenbergský majetek knížata ze Schwarzenberku až do roku 1945.
Od roku 1948 až do 1989 byl Vítkův Hrádek využíván armádou jako hláska protivzdušné obrany, nezadržitelně chátral a byl v havarijním stavu předán obci Přední Výtoň, která ho v tomto stavu pronajala Občanskému sdružení Vítkův Hrádek, které nejdříve nechalo zpracovat studii na využití Vítkova Hrádku, následoval stavebně technický a stavebně historický průzkum vč. rešerší. Dále bylo provedeno změření hradu a hradeb a byl dokončen archeologický průzkum.
Na základě těchto podkladů byla zpracována projektová dokumentace na statické zajištění hradu podle které byly zahájeny záchranné práce. Byla zabezpečena statika věže tzv. donjonu, vstupní části a bastionů. V roce 2004 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce při které byla celá věž obestavěna lešením a mohlo proběhnout dozdění všech vypadaných částí zdiva, vyspárování vnitřní i vnějších zdí, byly dostavěny scházející části koruny do které byl vložen po celé obvodu železobetonový věnec, který byl zaklopen žulovými krycími deskami. V témže roce byla do věže vestavěna vyhlídková plošina. V letech 2005 až 2006 byly dokončeny opravy hradeb a jejich zadrnování. V období 2007 až 2009 byly dobudovány kiosky ve věži hradu na prodej vstupenek a občerstvení. Celkové investice na opravy dosáhly téměř 22 mil. Kč. Od této doby probíhá na základě pasportizace schválené Odborem pam. péče v Č. Krumlově opětovné spárování hradeb, věže a zároveň každoroční nátěry konstrukce vyhlídkové plošiny.

V současné době má Občanské sdružení Vítkův Hrádek za cíl vybudovat v bývalé konírně galerii ze života na obou stranách hranice. Předpokládané náklady činí 2,5 mil. Kč.
Pro svoji z daleka viditelnou polohu na nezalesněném hraničním hřebeni a bohatou historii se stal Vítkův Hrádek romantickým inspiračním zdrojem malířů a spisovatelů.
Adalbert Stifter (1805–1868) sem zasadil děj Hvozd i svého stěžejního románu Vítek a zvěčnil i podobu hradu na svých obrazech.
Básník Adolf Hejduk (1835–1923) věnoval tomuto místu dvě díla – Dřevorubec a Pod Vítkovým Kamenem.
Během roku probíhá na Vítkově Hrádku množství kulturních akcí.

O Práci

• Spárování zdiva
o Hrádek je vystavěn z kamenů, které už od 13. století drží u sebe. Aby u celé stavení vydrželo dalších 800 let, je třeba obnovit staré spáry.
• Chystání betonových patek pro venkovní galerii
o Galerie je velký projekt, který právě začíná. Můžete být u jeho základů a to doslova.
• Štípání dříví
o Celý rok na nádvoří hrádku hoří pro návštěvníky oheň. Společnými silami bychom pomohli zajistit, že žádný běžkař v zimně nezmrzne.
• Oprava přístupové cesty
o Veškerý materiál, který byl, je a kdy bude na hrádku potřeba, je nutno vyvézt nahoru po kamenité cestě, kde projede sotva služební Jeep. Společně pomůžeme odstranit z cesty obří kameny a zakrýt největší jámy.