Ekodomov

Naším posláním je vzdělávání a výchova k odpovědnému zacházení s půdou a s vodními zdroji, k uvážlivému užívání energie a surovin. V dětském klubu a v ekologických kroužcích zprostředkováváme dětem dlouhodobý, pravidelný kontakt s přírodou a rozvíjíme tak jejich vztah...

Kostel v Zálesí

Kostel v Zálesí   V roce 1989 byl zbořen barokní kostel sv. Barbory. Pomozme Zálesí postavit kostel nový. Pohraniční poloha Zálesí brzdila jeho rozvoj již od roku 1742, a tím spíše za komunistického režimu. Po druhé světové válce bylo jen málo dosídleno a...

Marina

Duchcovská marína   Duchcovská marína – první námořní přístav v Česku, otevřen 2014. Moře v Čechách? Proč ne! Podpořte smělou vizi v srdci Evropy Nacházíme prostor pro unikátní krajinotvorné, architektonické a urbanistické projekty. Víme, že v Čechách můžeme mít...

Park ve Vlčicích

Park ve Vlčicích   Park o rozloze 40ha potřebuje pomocnou ruku. Zámek ve Vlčicích byl postaven na místě starší tvrze pravděpodobně někdy kolem r. 1600 Albertem z Maltitz. Další majitel, hrabě Josef Schaffgotsch, ho v r. 1829 nechal částečně přestavět v empírovém...

Zvíkovecká Kytička

Zvíkovecká kytička   Domov s pečovatelskou službou poskytuje péči lidem s mentálním zdravotním postižením uvítá pomoc s úpravou sadu a opravou dětského hřiště. Domov poskytuje péči lidem s mentálním zdravotním postižením. Nabízí ubytování včetně stravování....

Barevné domky

Barevné domky   Pomozte postavit dřevěný altán pro Barevné domky – organizaci, která poskytuje chráněné bydlení lidem s mentálním postižením. Barevné domky poskytují sociální služby lidem s s mentálním či kombinovaným postižením, které potřebují asistenci a...