Pražská pastvina

Pražská pastvina

Pomůžeme neformální skupině nadšenců, která nabízí možnost komunitní pastvy ovcí, koz a časem i oslů a koní, přímo v Praze. Loni vznikl v Radotínském údolí nad Cikánkou projekt Pražská pastvina. Stojí za ním Velkojaroměřský pozemkový spolek a Společnost pro ochranu...

Chuchelský háj

Lesy hlavního města Prahy se starají o 2 900 ha pražských lesů, pečují o významné pražské parky, jako jsou Stromovka, Petřín, Vítkov, Letná či obora Hvězda. Spravují téměř 300 km drobných vodních toků a 130 vodních nádrží. Provozují záchrannou stanici pro volně žijící...

Glorieta

Glorieta – vzdušný přestřešený altán a další zahradní prvky V Ivančicích na Hřbitovní 29 mají své sídlo dva spolky – Měsíční Houpačka provozující lesní klub Za humny (inspirovaný lesní mateřskou školou) a Okrašlovací spolek Ivančice. Na této adrese žije...

Diagnostický ústav pro mládež

Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna v Brně (dále jen DÚM, Brno) je školským zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči o děti a mládež s poruchami chování ve věku 15 až 18 let (případně do 19...

Pomoc přichází na čtyřech tlapkách

Jsme nezisková organizace, jejímž posláním je integrace osob se zdravotním postižením do společnosti a kolektivu, jejich návrat do aktivního života, zařazení do vzdělávacího či pracovního procesu, rozšíření možností při sebeobsluze, získání větší soběstačnosti,...

Lesný klub

Lesný klub je inšpirovaný modelom lesných klubov. Je to komunita rodičov a detí, ktorí sa rozhodli spolu venovať deťom, vytvárať im prostredie a sprevádzať ich podľa princípov waldorfskej pedagogiky, s dôrazom na pobyt vonku – v prírode. Väčšina programu sa...